Calea Națională nr. 83, Botosani +40 231 531 688 secretariat@cpppim.ro Luni - Vineri: 8-16
RomânăEnglishFrenchGermanHungarian

Bilant la data de 31 Iunie 2020

cod 01       lei
Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei
A B C 1 2
1. ACTIVE 01 X X
2. ACTIVE NECURENTE 02 X X
Administrator: 3.

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+

2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

Administrator: 03 0 0
4.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier,

aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+

2130300+2130400+2140000+2310000 -2810303-2810400-2910300-2910400-2930200*)

04 0 0
5.

Terenuri şi clădiri (ct.10100+2110200+2120101+2120102+2120201+

2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810208 -2910100-2910200-2930200)

05 749,598 862,667
6. Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06 0 0
7.

Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+

2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205

+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),din care:

07 0 0
8. Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 0 0
9.

Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai

mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:

09 0 0
10.

Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o

perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

10 0 0
11. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 749,598 862,667
12. ACTIVE CURENTE 18 x x
13.

Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+

3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+

3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+

3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+

3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000

+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-

3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)

19 269,101 267,578
14. Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 x x
15.

Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+

4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+

4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+

4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:

21 6,800 10,350
16. Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) 21.1 0 0
17.

Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+

4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :

22 6,800 10,350
18. Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) 22.1 0 0
19.

Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+

4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+

4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+

4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103+ 4810900

+4820000**-4970000), din care:

23 0 0
20.

Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+

4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)

24 0 0
21.

Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+

4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+

4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+

4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+

4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+

4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

25 0 0
22.

Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+

4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)

26 0 0
23.

Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+

2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+

4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+

4690106+ 4690108+4690109)

27 0 500,000
24. Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 6,800 510,350
25. Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0 0
26. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 x x
27.

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+

5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+

5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+

5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+

5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+

5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+

5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+

5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+

5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

33 1,795,543 1,432,011
28.

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+

5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)

33.1 0 5,800
29. depozite 34 x x
30.

Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+

5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+

5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+

5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+

5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103

+5620102+5620103+5620402)

35 0 0
31. Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 0 0
32. depozite 36 X X
33. Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 1,795,543 1,437,811
34.

Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+

5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+

5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)

41 0 0
35. Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) 41.1 0 0
36. Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42 0 0
37. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 2,071,444 2,215,739
38. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 2,821,042 3,078,406
39. DATORII 50 x x
40. DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an 51 x x
41.

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+

4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:

52 0 0
42. Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) 53 0 0
43.

Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+

1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

54 0 0
44. Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 0 0
45. TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0 0
46. DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 59 x x
47.

Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+

4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+

4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:

60 0 6,751
48. Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) 60.1 0 0
49.

Datorii comerciale şi avansuri (ct.4010100+4030100+4040100

+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

61 0 6,751
50. Avansuri primite (ct.4190000) 61.1 0 0
51.

Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+

4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+

4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500

+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:

62 24,357 27,545
52. Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 x x
53.

Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+

4370200+4370300)

63.1 20,644 23,371
54. Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 64 0 0
55.

Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii

către alte organisme internaţionale (ct.4500200+4500400+4500600+

4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+

4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402

+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+

4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)

65 0 0
56.

din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+

4500400+4500600+4590000+ 4620103)

66 0 0
57.

Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până

la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+

5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+

5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )

70 0 500,000
58.

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+

1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+

1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)

71 0 0
59. Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) 72 32,304 36,713
60.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj,

burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:

73 0 0
61. Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse 73.1 x x
62. Venituri în avans (ct.4720000) 74 0 0
63. Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 0 0
64. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 56,661 571,009
65. TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 56,661 571,009
66. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) 80 2,764,381 2,507,397
67. CAPITALURI PROPRII 83 x x
68.

Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+

1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)

84 255,529 379,818
69. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 3,088,002 2,508,851
70. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86 0 0
71. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 0 0
72. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88 579,150 381,272
73. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 2,764,381 2,507,397

Evenimente

Cine este online?

Acum vizualizează dupa IP:

1
Online

Statistică vizualizări articole

Afișări articole
1209025

Informatii suplimentare

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939  
Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  {Play}

Împreună din 2001

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre. {Play}

Statistica - Trafic

Astăzi91
Ieri232
Săptămâna91
Lună5202
Total274035