Calea Națională nr. 83, Botosani +40 231 531 688 secretariat@cpppim.ro Luni - Vineri: 8-16
RomânăEnglishFrenchGermanHungarian

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii

BILANT la data de 31 Martie 2020

Descarca document

cod 01       lei
Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei
A B C 1 2
1. ACTIVE 01 X X
2. ACTIVE NECURENTE 02 X X
Administrator: 3.

Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+

2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

Administrator: 03 0 0
4.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură

birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+

2310000 -2810303-2810400-2910300-2910400-2930200*)

04 0 0
5.

Terenuri şi clădiri (ct.10100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301

+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810208 -2910100-2910200-2930200)

05 749,598 868,542
6. Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06 0 0
7.

Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+

2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+

2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),din care:

07 0 0
8. Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 0 0
9.

Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de

un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:

09 0 0
10.

Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai

mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

10 0 0
11. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 749,598 868,542
12. ACTIVE CURENTE 18 x x
13.

Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+

3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+

3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+

3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+

3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-

3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-

3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)

19 269,101 267,754
14. Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 x x
15.

Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101

+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+

4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000

+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:

21 6,800 10,950
16. Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) 21.1 0 0
17.

Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108

+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :

22 6,800 10,950
18. Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) 22.1 0 0
19.

Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+

4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+

4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+

4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:

23 0 0
20.

Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+

4660402+ 4660500+4660900-4970000)

24 0 0
21.

Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+

4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+

4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+

4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+

4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+

4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

25 0 0
22.

Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+

4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)

26 0 0
23.

Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+

2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+

4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+

4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)

27 0 500,000
24. Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 6,800 510,950
25. Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0 0
26. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 x x
27.

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+

5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+

5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+

5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+

5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+

5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+

5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+

5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

33 1,795,543 1,634,066
28.

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+

5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)

33.1 0 0
29. depozite 34 x x
30.

Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+

5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+

5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+

5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+

5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)

35 0 0
31. Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 0 0
32. depozite 36 X X
33. Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 40 1,795,543 1,634,066
34.

Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+

5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102

+5550103 -7700000)

41 0 0
35. Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) 41.1 0 0
36. Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42 0 0
37. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 2,071,444 2,412,770
38. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 2,821,042 3,281,312
39. DATORII 50 x x
40. DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an 51 x x
41.

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+

4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:

52 0 0
42. Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) 53 0 0
43.

Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+

1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

54 0 0
44. Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 0 0
45. TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0 0
46. DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 59 x x
47.

Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+

4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+

4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:

60 0 158
48. Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) 60.1 0 0
49.

Datorii comerciale şi avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+

4190000+4620101), din care:

61 0 158
50. Avansuri primite (ct.4190000) 61.1 0 0
51.

Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+

4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+

4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+

4730109+4810900+4820000), din care:

62 24,357 30,344
52. Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 x x
53.

Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+

4370100+4370200+4370300)

63.1 20,644 23,371
54. Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 64 0 0
55.

Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme

internaţionale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+

4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602

+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+

4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)

65 0 0
56. din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) 66 0 0
57.

Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+

5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+

5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )

70 0 500,000
58.

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+

1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+

1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)

71 0 0
59. Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) 72 32,304 36,713
60.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct. 4220100+

4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:

73 0 0
61. Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse 73.1 x x
62. Venituri în avans (ct.4720000) 74 0 0
63. Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 0 0
64. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 56,661 567,215
65. TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 56,661 567,215
66. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) 80 2,764,381 2,714,097
67. CAPITALURI PROPRII 83 x x
68.

Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+

1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)

84 255,529 379,818
69. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 3,088,002 2,508,851
70. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86 0 0
71. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 0 0
72. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88 579,150 174,572
73. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 2,764,381 2,714,097

 

 

p.DIRECTOR, Aurica Pelcear

 

 

SEF SERVICIU E.F.A.R.U., Mihaela Movila

Evenimente

Cine este online?

Acum vizualizează dupa IP:

1
Online

Statistică vizualizări articole

Afișări articole
1192463

Informatii suplimentare

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939  
Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  {Play}

Împreună din 2001

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre. {Play}

Statistica - Trafic

Astăzi151
Ieri372
Săptămâna523
Lună4474
Total266187