Calea Națională nr. 83, Botosani +40 231 531 688 secretariat@cpppim.ro Luni - Vineri: 8-16
RomânăEnglishFrenchGermanHungarian

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii este o instituție publică ce își desfășoară activitatea de formare profesională a adulților pe întreg teritoriul României.
Organizăm programe de pregătire profesionala autorizate pentru: {Play}

 

“Inspector resurse umane” {Play}

Tip program: perfecționare
Durata: doua săptămâni (50 ore).
Cerințe minime de studii: învățământ liceal
Adresabilitate: persoane cu responsabilități în domeniul resurselor umane {Play}

 

"Expert legislația muncii" {Play}

Cursul de perfecționare profesională este structurat pe durata a șapte - zece săptămâni (180 de ore).
Cerințe minime de studii: {Play}

Tipul programului: specializare 
Durata: 180 ore
Cerințe minime de studii:  {Play}

  • studii superioare în drept / administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent sau  {Play}

  • pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept / administrație publică / științe administrative este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii. {Play}

 

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt: {Play}

- Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale; {Play}

- Redactarea și / sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale; {Play}

- Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă. {Play}

- Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare. {Play}

- Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă. {Play}

- Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității. {Play}

- Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului. {Play}

- Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială. {Play}

- Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor. {Play}

- Concilierea conflictelor de muncă {Play}

- Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale. {Play}

- Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale. {Play}

Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”
Tip program: specializare
Durata: trei săptămâni (80 ore).
Cerințe minime de studii: învățământ liceal
Adresabilitate: lucrători desemnați. {Play}

“ Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”
Tip program: perfecționare
Durata: două săptămâni (50 ore).
Cerințe minime de studii: învățământ liceal
Adresabilitate: reprezentanți lucrători. {Play}

*Instituția noastră vă pune la dispoziția fiecărui cursant (gratuit), materiale necesare desfăsurarii cursului (mapă, blok notes, pix, suport curs, etc) {Play}

Plată (posibilitați de rate) {Play}

Modalitățile de plată: mandat poștal sau O.P.
Denumire instituție: C.P.P.P.I.M.
Calea Națională 83, Botoșani
CIF: 14256298
Contul: RO98TREZ11620F331700XXXX
Banca: Trezoreria municipiului Botoșani.
Informații suplimentare: CPPPIM Botoșani, telefon:  0231/531688; Fax: 0372875939 {Play}

Centrul oferă cursanților lucrarea "Securitate şi sănătate în muncă. Cerințe legale şi bune practici", ca un ajutor în fixarea cunoștințelor. Volumul se adresează în egală măsură începătorilor dar şi persoanelor cu experiență care vor găsi în paginile lui elemente de bază ce pot fi utilizate în activitatea de zi cu zi.

"Considerăm că nu este necesară o pledoarie pentru justificarea actualității şi oportunității tratării unor aspecte care vizează condițiile de muncă ale lucrătorilor, știut fiind că acestea reprezintă o preocupare europeană prioritară.

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu deschis prin sensibilitatea și universalitatea care îl caracterizează și ar trebui să se afle pe primul loc în ierarhia preocupărilor organizațiilor sindicale și patronale, ale instituțiilor și organismelor competente în acest domeniu, precum și ale societății în ansamblul său.

Prezenta lucrare abordează problematica din domeniul securității și sănătății în muncă, făcând o trecere în revistă a reglementărilor comunitare, a legislației naționale de specialitate și a principalelor instituții competente.

Demersul nostru se adresează tuturor celor interesați de cunoașterea aspectelor de securitate și sănătate în muncă, celor interesați de noile prevederi legale, celor care doresc să se pregătească în acest domeniu. Cartea este utilă în egală măsură specialiștilor din cadrul serviciilor de prevenire și protecție, angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților acestora, tuturor celor interesați în prevenire și protecție.

Vă invităm să parcurgeți capitolele acestei lucrări și sperăm să o apreciați ca pe un instrument util în activitatea dumneavoastră.

"Autorii"

Cursuri Resurse Umane

În conformitate cu art. 194 din Codul muncii privind obligația angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala a salariaților unității și art. 3 din H.G. 537/2001, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesionala al Inspecției Muncii organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul resurselor umane. Tematica cursului a fost stabilita pe baza actelor normative (legi, hotărâri guvernamentale, norme și regulamente) cuprinse în cadrul legislativ care reglementează relațiile de muncă. {Play}

Programele autorizate sunt: {Play}

 

 "Expert legislația muncii" (NOU!) {Play}

Cursul de perfecționare profesională este structurat pe durata a zece săptămâni (180 de ore). {Play}

Taxa de participare la curs este de 2.340 Ron/cursant (posibilitate de plata in rate) {Play}

Tipul programului: perfectionare. {Play}

Tipul programului: specializare  {Play}
Durata: 180 ore {Play}
Cerințe minime de studii:  {Play}

a) Pentru absolvenții de studii superioare în drept, administrație publică/științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent, este obligatorie o experiență de minim 2 ani în domeniul dreptului muncii/resurselor umane/relațiilor de muncă evidența muncii.

sau

b) Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică/științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani, în domeniul resurselor umane/relațiilor de muncă/evidența muncii

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt: {Play}

1. Redactarea / avizarea contractelor de muncă, precum și a altor documente subsecvente acestora

2. Redactarea / avizarea regulamentelor, politicilor, procedurilor, precum și a tuturor actelor interne specifice relațiilor de muncă

3. Promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării / hărțuirii la locul de muncă

4. Aplicarea procedurilor privind concedierea lucrătorilor

5. Asigurarea asistenței tehnice de specialitate a angajatorilor sau, după caz, a lucrătorilor

6. Realizarea cercetării disciplinare a lucrătorilor

7. Aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială

8. Soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor

9. Concilierea conflictelor de muncă

Conditii desfasurare {Play}

Cursurile se desfășoară de luni pana vineri, între orele 16.30 – 21.30. {Play}

Participarea la curs se face pe baza documentului care justifica achitarea taxei, copie după diploma de studii și copie după buletinul de identitate. {Play}

Certificatele de absolvire eliberate la sfârșitul cursului sunt recunoscute pe plan național și european. {Play}

*Institutia noastra va pune la dispozitie fiecarui cursant (gratuit), materiale necesare desfasurarii cursului (mapa, blok notes, pix, suport curs, etc) {Play}

Pentru înscrierea la unul din cursurile noastre vă rugăm să completați o cerere pe care o găsiți aici formular-inscriere.doc. Trimiteți apoi această cerere completată prin fax sau e-mail la numerele de telefon sau adresa de e-mail pe care le găsiți la contact (în partea de jos a ecranului).

Ulterior va trebui să completați fișa individuală, fișa de identificare si consimtamantul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 


PERSOANA JURIDICĂ /FIZICĂ...........................................................

Nr. inregistrare .............................................

 

Către ,

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională

al Inspecţiei Muncii

 

În conformitate cu prevederile Codului Muncii şi ale art. 3 lit. a), b) şi c) din H.G. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii, solicităm participarea la un curs de perfecţionare profesională ................. ..................... .................... a urmatoarelor persoane : 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Condiţiile în care dorim să fie organizate cursurile sunt următoarele:

Durata cursului ..........................................................................................

Perioada de desfaşurare .............................................................................

 

Ofer consimtamantul / sunt de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Solicitant ,

(numele si prenumele conducatorului institutiei/semnătura şi ştampila)

 


 

Cursuri  în domeniul securității și sănătății în muncă

 În conformitate cu legislația existentă în România, art. 20 si art. 21, alin. 4 și art. 21 din Legea Securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, art. 193, art. 194 din Codul Muncii și art. 3 din H.G. nr. 537/2001, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul securității și sănătății în muncă. {Play}

Programele autorizate sunt: {Play}

„Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” – specializare {Play}

Cursul de pregătire profesionala este structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la curs este de 1040 lei/cursant. {Play}

Cerințe minime de studii pentru participanții la curs – învățământ liceal. {Play}

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt : {Play}

1. Realizarea activităților de prevenire și protecție; {Play}

2. Stabilirea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă; {Play}

3. Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă; {Play}

4. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor; {Play}

5. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; {Play}

6. Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; {Play}

7. Prevenirea accidentelor de munca și a îmbolnăvirilor profesionale; {Play}

8. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă; {Play}

9. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă; {Play}

10. Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență. {Play}

 

 

Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” – perfecționare {Play}

Cursul se adresează celor cu studii liceale, fiind structurat pe durata a două săptămâni (50 de ore). Taxa de participare la curs este de 650 lei/cursant. {Play}

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt: {Play}

1. Realizarea activităților de prevenire și protecție; {Play}

2. Stabilirea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă; {Play}

3. Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă; {Play}

4. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; {Play}

5. Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; {Play}

6. Prevenirea accidentelor de munca și a îmbolnăvirilor profesionale; {Play}

7. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. {Play}

 

Detalii desfasurare {Play}

Cursurile se desfășoară în fiecare zi, de luni pana vineri între orele 16.30 – 21.30. {Play}

Participarea la curs se face pe baza documentului care justifica achitarea taxei, copie după diploma de studii și copie după buletinul de identitate. {Play}

Certificatele de absolvire eliberate la sfârșitul cursului sunt recunoscute pe plan național și european. {Play}

*Institutia noastra va pune la dispozitie fiecarui cursant (gratuit), materiale necesare desfasurarii cursului (mapa, blok notes, pix, suport curs, etc) {Play}

Evenimente

Cine este online?

Acum vizualizează dupa IP:

1
Online

Statistică vizualizări articole

Afișări articole
1192484

Informatii suplimentare

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939  
Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  {Play}

Împreună din 2001

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre. {Play}

Statistica - Trafic

Astăzi155
Ieri372
Săptămâna527
Lună4478
Total266191