Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii

Cursuri Resurse Umane

Tipărire
Cursuri Resurse Umane

În conformitate cu art. 194 din Codul muncii privind obligația angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare

profesionala a salariaților unității și art. 3 din H.G. 537/2001, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesionala al

Inspecției Muncii organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul resurselor umane. Tematica cursului a fost stabilita pe

baza actelor normative (legi, hotărâri guvernamentale, norme și regulamente) cuprinse în cadrul legislativ care reglementează

relațiile de muncă.

Programele autorizate sunt:

„Inspector (referent) resurse umane”, perfecționare

Cursul de perfecționare profesionala este structurat pe durata a doua săptămâni (50 de ore). Taxa de participare la curs este

de 500 lei/cursant.

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

1. Planificarea activităților;

2. Comunicarea cu angajații;

3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;

4. Întocmirea documentelor de evidență a personalului;

5. Gestionarea documentelor de evidență a personalului;

6. Organizarea recrutării personalului;

7. Întocmirea registrului general de evidență a salariaților;

8. Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;

9. Administrarea bazei de date de evidență a personalului.

 „Inspector (referent) resurse umane”, specializare

Cursul de specializare profesională este structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la curs este de 800 lei/cursant.

Cerințe minime de studii pentru participanții la curs – învățământ postliceal.

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

 1.  Lucru în echipa

 2.  Dezvoltarea profesionala

 3.  Întocmirea și gestionarea documentelor de evidenta a personalului

 4.  Organizarea recrutării și selecției personalului

 5.  Întocmirea și gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat

 6.  Întocmirea dosarului de pensionare

 7.  Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat

 8.  Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la bugetul de stat

 9.  Planificarea activității proprii

10. Oferirea informațiilor privind problemele de personal.

 "Expert legislația muncii" (NOU!)

Cursul de perfecționare profesională este structurat pe durata a zece săptămâni (180 de ore).

Taxa de participare la curs este de 1.800 Ron/cursant (posibilitate de plata in rate)

Tipul programului: perfectionare.

Tipul programului: specializare 
Durata: 180 ore
Cerințe minime de studii: 

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt:

- Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale;

- Redactarea și / sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale;

- Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă.

- Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare.

- Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă.

- Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității.

- Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului.

- Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială.

- Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor.

- Concilierea conflictelor de muncă

- Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale.

- Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

Conditii desfasurare

Cursurile se desfășoară de luni pana vineri, între orele 16.30 – 21.30.

Participarea la curs se face pe baza documentului care justifica achitarea taxei, copie după diploma de studii și copie după buletinul de identitate.

Certificatele de absolvire eliberate la sfârșitul cursului sunt recunoscute pe plan național și european.

*Institutia noastra va pune la dispozitie fiecarui cursant (gratuit), materiale necesare desfasurarii cursului (mapa, blok notes, pix, suport curs, etc)

Cursuri
Accesări: 364