Tipărire 

Centrul oferă cursanților lucrarea "Securitate şi sănătate în muncă. Cerințe legale şi bune practici", ca un ajutor în fixarea cunoștințelor. Volumul  se adresează în egală măsură începătorilor dar şi persoanelor cu experiență care vor găsi în paginile lui elemente de bază ce pot fi utilizate în activitatea de zi cu zi.

 

"Considerăm că nu este necesară o pledoarie pentru justificarea actualității şi oportunității tratării unor aspecte care vizează condițiile de muncă ale lucrătorilor, știut fiind că acestea reprezintă o preocupare europeană prioritară.

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu deschis prin sensibilitatea și universalitatea care îl caracterizează și ar trebui să se afle pe primul loc în ierarhia preocupărilor organizațiilor sindicale și patronale, ale instituțiilor și organismelor competente în acest domeniu, precum și ale societății în ansamblul său.

Prezenta lucrare abordează problematica din domeniul securității și sănătății în muncă, făcând o trecere în revistă a reglementărilor comunitare, a legislației naționale de specialitate și a principalelor instituții competente.

Demersul nostru se adresează tuturor celor interesați de cunoașterea aspectelor de securitate și sănătate în muncă, celor interesați de noile prevederi legale, celor care doresc să se pregătească în acest domeniu. Cartea este utilă în egală măsură specialiștilor din cadrul serviciilor de prevenire și protecție, angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților acestora, tuturor celor interesați în prevenire și protecție.

Vă invităm să parcurgeți capitolele acestei lucrări și sperăm să o apreciați ca pe un instrument util în activitatea dumneavoastră.

Autorii"