• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

Centrul oferă cursanților lucrarea "Securitate şi sănătate în muncă. Cerințe legale şi bune practici", ca un ajutor în fixarea cunoștințelor. Volumul  se adresează în egală măsură începătorilor dar şi persoanelor cu experiență care vor găsi în paginile lui elemente de bază ce pot fi utilizate în activitatea de zi cu zi.

 

"Considerăm că nu este necesară o pledoarie pentru justificarea actualității şi oportunității tratării unor aspecte care vizează condițiile de muncă ale lucrătorilor, știut fiind că acestea reprezintă o preocupare europeană prioritară.

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu deschis prin sensibilitatea și universalitatea care îl caracterizează și ar trebui să se afle pe primul loc în ierarhia preocupărilor organizațiilor sindicale și patronale, ale instituțiilor și organismelor competente în acest domeniu, precum și ale societății în ansamblul său.

Prezenta lucrare abordează problematica din domeniul securității și sănătății în muncă, făcând o trecere în revistă a reglementărilor comunitare, a legislației naționale de specialitate și a principalelor instituții competente.

Demersul nostru se adresează tuturor celor interesați de cunoașterea aspectelor de securitate și sănătate în muncă, celor interesați de noile prevederi legale, celor care doresc să se pregătească în acest domeniu. Cartea este utilă în egală măsură specialiștilor din cadrul serviciilor de prevenire și protecție, angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților acestora, tuturor celor interesați în prevenire și protecție.

Vă invităm să parcurgeți capitolele acestei lucrări și sperăm să o apreciați ca pe un instrument util în activitatea dumneavoastră.

Autorii"

 

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
703738