Tipărire 

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii este o instituție publică ce își desfășoară activitatea de formare profesională a adulților pe întreg teritoriul României.
Organizăm programe de pregătire profesionala autorizate pentru:

“Inspector resurse umane”
Tip program: perfecționare
Durata: doua săptămâni (50 ore).
Cerințe minime de studii: învățământ liceal
Adresabilitate: persoane cu responsabilități în domeniul resurselor umane

"Expert legislația muncii"
Cursul  de perfecționare profesională este structurat pe durata a trei săptămâni  (80 de ore).
Cerințe minime de studii:
- studii superioare în administrație publică sau științe administrative
- studii superioare juridice absolvite cu diploma de licență;
sau
- studii superioare în orice domeniu urmate de master sau cursuri postuniversitare în specializarea drept:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență ori echivalenta; și curs de formare profesională autorizat în domeniul dreptului muncii/resurselor umane Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt:
- Planificarea activităților proprii -Comunicarea cu participanții la procesul de muncă
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
- Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale
- Elaborarea de strategii, politici și proceduri necesare aplicării legislației muncii și securității sociale -Redactarea actelor specifice legislației muncii și securității sociale
- Avizarea actelor specifice legislației muncii și securității sociale
- Concilierea situațiilor conflictuale
- Cercetarea abaterilor disciplinare
- Acordarea de consultanță de specialitate în legislația muncii și securității sociale
- Reprezentarea angajatorilor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale

“Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”
Tip program: perfecționare
Durata: trei săptămâni (80 ore).
Cerințe minime de studii: învățământ liceal
Adresabilitate: lucrători desemnați.
 
“Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă”
Tip program: perfecționare
Durata: trei săptămâni (80 ore).
Cerințe minime de studii: studii superioare
Adresabilitate: lucrători desemnați.

Modalitățile de plată: mandat poștal sau O.P.
C.P.P.P.I.M.
Calea Națională 83, Botoșani
CIF: 14256298
Contul: RO37TREZ1165025XXX000368
Banca: Trezoreria municipiului Botoșani.
Informații suplimentare: CPPPIM Botoșani, telefon/fax:  0231/531688;