• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii este o instituție publică ce își desfășoară activitatea de formare profesională a adulților pe întreg teritoriul României.
Organizăm programe de pregătire profesionala autorizate pentru:

“Inspector resurse umane”
Tip program: perfecționare
Durata: doua săptămâni (50 ore).
Cerințe minime de studii: învățământ liceal
Adresabilitate: persoane cu responsabilități în domeniul resurselor umane

"Expert legislația muncii"
Cursul  de perfecționare profesională este structurat pe durata a zece săptămâni  (180 de ore).
Cerințe minime de studii:
- studii superioare în administrație publică sau științe administrative
- studii superioare juridice absolvite cu diploma de licență;
sau
- studii superioare în orice domeniu urmate de master sau cursuri postuniversitare în specializarea drept:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licență ori echivalenta; și curs de formare profesională autorizat în domeniul dreptului muncii/resurselor umane

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt:
- Planificarea activităților proprii -Comunicarea cu participanții la procesul de muncă
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
- Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale
- Elaborarea de strategii, politici și proceduri necesare aplicării legislației muncii și securității sociale -Redactarea actelor specifice legislației muncii și securității sociale
- Avizarea actelor specifice legislației muncii și securității sociale
- Concilierea situațiilor conflictuale
- Cercetarea abaterilor disciplinare
- Acordarea de consultanță de specialitate în legislația muncii și securității sociale
- Reprezentarea angajatorilor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale

“Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”
Tip program: perfecționare
Durata: trei săptămâni (80 ore).
Cerințe minime de studii: învățământ liceal
Adresabilitate: lucrători desemnați.
 
“Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă”
Tip program: perfecționare
Durata: trei săptămâni (80 ore).
Cerințe minime de studii: studii superioare
Adresabilitate: lucrători desemnați.

Modalitățile de plată: mandat poștal sau O.P.
C.P.P.P.I.M.
Calea Națională 83, Botoșani
CIF: 14256298
Contul: RO37TREZ1165025XXX000368
Banca: Trezoreria municipiului Botoșani.
Informații suplimentare: CPPPIM Botoșani, telefon/fax:  0231/531688;

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
762906