• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
 • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
 • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
 • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
 • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

Le Centre de formation et perfectionnement professionnel d'Inspection du travail a été fondé comme institution publique spécialisée, ayant la mission de former, préparer et perfectionner des spécialistes dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail, des relations de travail, et dans les autres domaines connexes à l’activité du Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille.

MISSION

 Conformément à la décision gouvernementale nr. 53/2001, le Centre de formation et perfectionnement professionnel d'Inspection du travail déroule son activité dans deux domaines, c’est-à-dire la sécurité et la santé du travail, et les relations de travail. Conformément à l’acte de constitution, les activités principales sont:

 • organiser et dérouler des cours de formation professionnelle et aussi des cours de perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail et du personnel du Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la Famille;
 • perfectionner la formation professionnelle du personnel ayant des attributions dans les domaines des relations de travail, de la sécurité et de la santé au travail de tous les secteurs de l’économie nationale;
 • organiser et dérouler des cours de formation des spécialistes dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail;
 • accorder d’assistance spécialisée pour l’élaboration des réglementations dans le domaine des relations de travail, et de la sécurité et la santé au travail;
 • établir des relations de coopération avec des institutions de formation dans le domaine du travail, avec des institutions similaires d’autres pays, avec des organisations internationales impliquées dans la formation et le perfectionnement professionnel dans le domaine du travail;
 • accorder des diplômes éducationnels et des certificats de fin de cycle d’études aux personnes qui ont suivi les programmes et les cours organises;
 • développer, perfectionner et mettre à la disposition des personnes intéresses des applications informatiques nécessaires à la formation professionnelle et a l’éducation continue spécifiques au domaine des relations de travail et de la sécurité et la santé du travail;
 • éditer, imprimer et commercialiser des publications de spécialité, conformément à son domaine d’activité;
 • organiser et maintenir une base de données et un centre de documentation;
 • organiser des manifestations scientifiques – des tables rondes, des colloques, des ateliers, des symposiums, des échanges d’expérience et d’information documentaire avec des institutions, des personnes juridiques ou physiques, soient-elles de notre pays ou de l’étranger, dans ses domaines de compétence.

Membre RIIFT

La Réseau Internationale des Institutions de Formation au domaine du Travail (RIIFT) est établie avec le but déclaré d’échanger des informations dans le domaine de leur compétence entre les divers centres de formation qui ont comme objet d’activité l’instruction des inspecteurs de travail et des employés des agents commerciaux qui sont en charge de la sécurité et de la santé au lieu de travail. L’adresse web où vous pouvez trouver plus de détails ici.

 

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
703735