• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

 

În conformitate cu H.G. nr. 537/2001 cu modificările și completările ulterioare, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii își desfășoară activitatea în doua domenii și anume: securitate și sănătate în muncă și relații de muncă.

Așa cum rezultă din actul de înființare, activitățile principale sunt:

• organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire profesională, precum și a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale a inspectorilor de muncă și a personalului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

• perfecționarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă din toate sectoarele economiei naționale;

• organizarea și desfășurarea unor cursuri de formare a specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

• acordarea asistenței de specialitate la elaborarea unor reglementări în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă.

• stabilirea de relații de colaborare cu instituții de formare în domeniul muncii, cu instituții similare din alte țări, cu organizații internaționale implicate în pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul muncii;

• eliberarea de diplome educaționale și certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate;

• dezvoltarea, perfecționarea și punerea la dispoziție persoanelor interesate de aplicații informatice necesare formării profesionale și educației permanente specifice domeniului relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă;

• editarea, tipărirea și comercializarea de publicații de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;

• organizarea și întreținerea unei baze de date, precum și a unui centru de documentare;

• organizarea de manifestări științifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare documentară cu instituții, persoane juridice sau fizice atât din țară, cât și din străinătate în domeniile sale de competență.

 

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
782122