Tipărire 

    În conformitate cu legislația existentă în România, art. 20, alin. 4 și art. 21 din Legea Securității și sănătății în muncă nr.

319/2006, art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, art. 190 din Codul

Muncii și art. 3 lit. a, b, c, din H.G. nr. 537/2001, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii

organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul securității și sănătății în muncă.

Programele autorizate sunt:

 

-„Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”, nivel mediu.

Cursul de pregătire profesionala pentru nivel mediu este structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare

la curs este de 800 lei/cursant.

Cerințe minime de studii pentru participanții la curs – învățământ liceal.

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

1.  Dezvoltarea profesionala

2.  Planificarea activităților proprii

3.  Realizarea activităților de prevenire și protecție

4.  Realizarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la locurile de munca

5.  Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

6.  Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

7.  Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă

8.  Prevenirea accidentelor de munca și a îmbolnăvirilor profesionale

9.  Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

10. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă

11. Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență.

 

-„Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă”, nivel mediu.

Cursul se adresează celor cu studii superioare, fiind structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la

curs este de 800 lei/cursant.

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

1.  Dezvoltarea profesionala

2.  Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în munca și în domeniul situațiilor de urgență

3.  Aplicarea normelor de protecție a mediului

4.  Organizarea activității de prevenire și protecție

5.  Promovarea unei culturi pozitive de securitate și sănătate

6.  Stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate

7.  Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă

8.  Asigurarea echipamentelor individuale de protecție

9.  Prevenirea accidentelor de munca și menținerea stării de sănătate a personalului

10. Investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca și îmbolnăvirilor profesionale

11. Monitorizarea aspectelor de securitate și sănătate în muncă

12. Coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate.

 

Cursurile se desfășoară în fiecare zi, de luni pana vineri între orele 16.30 – 21.30.

Participarea la curs se face pe baza documentului care justifica achitarea taxei, copie după diploma de studii și copie după

buletinul de identitate.

Certificatele de absolvire eliberate la sfârșitul cursului sunt recunoscute pe plan național și european.