• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

    În conformitate cu legislația existentă în România, art. 20 si art. 21, alin. 4 și art. 21 din Legea Securității și sănătății în muncă nr.

319/2006, art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, art. 193, art. 194 din Codul

Muncii și art. 3 din H.G. nr. 537/2001, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii

organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

 

Programele autorizate sunt:

 

-„Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” – specializare

Cursul de pregătire profesionala este structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la curs este de 800 lei/cursant.

Cerințe minime de studii pentru participanții la curs – învățământ liceal.

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

1. Realizarea activităților de prevenire și protecție;

2. Stabilirea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă;

3. Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă;

4. Criterii generale pentru evaluarea riscurilor;

5. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

6. Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

7. Prevenirea accidentelor de munca și a îmbolnăvirilor profesionale;

8. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;

9. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

10. Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență.

Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă”.

Cursul se adresează celor cu studii superioare, fiind structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la

curs este de 800 lei/cursant.

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

1. Dezvoltarea profesionala

2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în munca și în domeniul situațiilor de urgență

3. Aplicarea normelor de protecție a mediului

4. Organizarea activității de prevenire și protecție

5. Promovarea unei culturi pozitive de securitate și sănătate

6. Stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate

7. Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă

8. Asigurarea echipamentelor individuale de protecție

9. Prevenirea accidentelor de munca și menținerea stării de sănătate a personalului

10. Investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca și îmbolnăvirilor profesionale

11. Monitorizarea aspectelor de securitate și sănătate în muncă

12. Coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate.

Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” – perfecționare

Cursul se adresează celor cu studii liceale, fiind structurat pe durata a două săptămâni (50 de ore). Taxa de participare la curs este de 500 lei/cursant.

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt:

1. Realizarea activităților de prevenire și protecție;

2. Stabilirea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă;

3. Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă;

4. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

5. Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

6. Prevenirea accidentelor de munca și a îmbolnăvirilor profesionale;

7. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

Cursurile se desfășoară în fiecare zi, de luni pana vineri între orele 16.30 – 21.30.

Participarea la curs se face pe baza documentului care justifica achitarea taxei, copie după diploma de studii și copie după

buletinul de identitate.

Certificatele de absolvire eliberate la sfârșitul cursului sunt recunoscute pe plan național și european.

*Institutia noastra va pune la dispozitie fiecarui cursant (gratuit), materiale necesare desfasurarii cursului (mapa, blok notes, pix, suport curs, etc)

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
703726