• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.


header5

În conformitate cu art. 194 din Codul muncii privind obligația angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare

profesionala a salariaților unității și art. 3 din H.G. 537/2001, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesionala al

Inspecției Muncii organizează cursuri de pregătire profesională în domeniul resurselor umane. Tematica cursului a fost stabilita pe

baza actelor normative (legi, hotărâri guvernamentale, norme și regulamente) cuprinse în cadrul legislativ care reglementează

relațiile de muncă.

Programele autorizate sunt:

 

„Inspector (referent) resurse umane”, perfecționare

Cursul de perfecționare profesionala este structurat pe durata a doua săptămâni (50 de ore). Taxa de participare la curs este

de 500 lei/cursant.

Competentele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

1. Întocmirea și gestionarea documentelor de evidenta a personalului

2. Organizarea recrutării și selecției personalului

3. Întocmirea dosarului de pensionare

4. Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat

5. Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la bugetul de stat.

 

 „Inspector (referent) resurse umane”, specializare

Cursul de specializare profesională este structurat pe durata a trei săptămâni (80 de ore). Taxa de participare la curs este de

800 lei/cursant.

Cerințe minime de studii pentru participanții la curs – învățământ postliceal.

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt :

 1.  Lucru în echipa

 2.  Dezvoltarea profesionala

 3.  Întocmirea și gestionarea documentelor de evidenta a personalului

 4.  Organizarea recrutării și selecției personalului

 5.  Întocmirea și gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat

 6.  Întocmirea dosarului de pensionare

 7.  Întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat

 8.  Întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile la bugetul de stat

 9.  Planificarea activității proprii

10. Oferirea informațiilor privind problemele de personal.

 

 "Expert legislația muncii" (NOU!)

Cursul de perfecționare profesională este structurat pe durata a zece săptămâni (180 de ore).

Taxa de participare la curs este de 1.800 Ron/cursant.

Tipul programului: perfectionare.

Cerinte minime de studii:

Tipul programului: specializare 
Durata: 180 ore
Cerințe minime de studii: 

  • studii superioare în drept / administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent sau 
  • pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept / administrație publică / științe administrative este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

 

Competențele dobândite în urma efectuării acestui program sunt:

- Planificarea activităţilor proprii

- Comunicarea cu participanţii la procesul de muncă

- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

- Aplicarea legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale a muncii şi securităţii sociale

- Elaborarea de strategii, politici şi proceduri necesare aplicării legislaţiei muncii şi securităţii sociale

- Redactarea actelor specifice legislaţiei muncii şi securităţii sociale

- Avizarea actelor specifice legislaţiei muncii şi securităţii sociale

- Concilierea situaţiilor conflictuale

- Cercetarea abaterilor disciplinare

- Acordarea de consultanţă de specialitate în legislaţia muncii şi securităţii sociale

- Reprezentarea angajatorilor în relaţia cu autorităţile din domeniul muncii şi securităţii sociale

 

Conditii desfasurare

Cursurile se desfășoară de luni pana vineri, între orele 16.30 – 21.30.

Participarea la curs se face pe baza documentului care justifica achitarea taxei, copie după diploma de studii și copie după

buletinul de identitate.

Certificatele de absolvire eliberate la sfârșitul cursului sunt recunoscute pe plan național și european.

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
782103