Tipărire 

Pe lângă activitățile principale, Centrul se mai ocupă și de:

• acordarea asistenţei de specialitate la elaborarea unor reglementări în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă.

• stabilirea de relaţii de colaborare cu instituţii de formare în domeniul muncii, cu instituţii similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale implicate în pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul muncii;

• eliberarea de diplome educaţionale şi certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate;

• dezvoltarea, perfecţionarea şi punerea la dispoziţie persoanelor interesate de aplicaţii informatice necesare formării profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă;

• editarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;

• organizarea şi întreţinerea unei baze de date, precum şi a unui centru de documentare;

• organizarea de manifestări ştiinţifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară cu instituţii, persoane juridice sau fizice atât din ţară, cât şi din străinătate în domeniile sale de competenţă.