• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

Pe lângă activitățile principale, Centrul se mai ocupă și de:

• acordarea asistenţei de specialitate la elaborarea unor reglementări în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă.

• stabilirea de relaţii de colaborare cu instituţii de formare în domeniul muncii, cu instituţii similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale implicate în pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul muncii;

• eliberarea de diplome educaţionale şi certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate;

• dezvoltarea, perfecţionarea şi punerea la dispoziţie persoanelor interesate de aplicaţii informatice necesare formării profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă;

• editarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;

• organizarea şi întreţinerea unei baze de date, precum şi a unui centru de documentare;

• organizarea de manifestări ştiinţifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară cu instituţii, persoane juridice sau fizice atât din ţară, cât şi din străinătate în domeniile sale de competenţă.

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
782134