Tipărire 

 

În conformitate cu H.G. nr. 537/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Centrul de Pregătire şi Perfecționare Profesională al Inspecţiei Muncii îşi desfăşoară activitatea în doua domenii şi anume: securitate şi sănătate în muncă şi relaţii de muncă.

 

Aşa cum rezultă din actul de înfiinţare, activităţile principale sunt:

 

• organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională, precum şi a cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a inspectorilor de muncă şi a personalului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

 

• perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă din toate sectoarele economiei naţionale;

 

• organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare a specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;