• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

 

În conformitate cu H.G. nr. 537/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Centrul de Pregătire şi Perfecționare Profesională al Inspecţiei Muncii îşi desfăşoară activitatea în doua domenii şi anume: securitate şi sănătate în muncă şi relaţii de muncă.

 

Aşa cum rezultă din actul de înfiinţare, activităţile principale sunt:

 

• organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională, precum şi a cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a inspectorilor de muncă şi a personalului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

 

• perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă din toate sectoarele economiei naţionale;

 

• organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare a specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
703753