Tipărire 

 

Dezvoltarea capacității instituționale și modernizarea Inspecției Muncii din România au impus crearea unui centru de pregătire și perfecționare profesională a inspectorilor de muncă și a altor categorii profesionale din domeniul muncii.

 

Astfel, în baza HG 537 din 7 iunie 2001, a fost înființat Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, instituție publică având personalitate juridică, aflat în subordinea Inspecției Muncii.

 

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii are ca domeniu de activitate pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu al Inspecției Muncii, a personalului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a personalului cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, precum și efectuarea altor tipuri de prestații legate de domeniul de activitate al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Inspecției Muncii, în condițiile legii.

 

Centrul  își desfășoară activitatea atât la sediul acestuia, cât și în cadrul unor centre teritoriale fără personalitate juridică.