• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

 

Dezvoltarea capacității instituționale și modernizarea Inspecției Muncii din România au impus crearea unui centru de pregătire și perfecționare profesională a inspectorilor de muncă și a altor categorii profesionale din domeniul muncii.

 

Astfel, în baza HG 537 din 7 iunie 2001, a fost înființat Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii, instituție publică având personalitate juridică, aflat în subordinea Inspecției Muncii.

 

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii are ca domeniu de activitate pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu al Inspecției Muncii, a personalului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a personalului cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, precum și efectuarea altor tipuri de prestații legate de domeniul de activitate al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Inspecției Muncii, în condițiile legii.

 

Centrul  își desfășoară activitatea atât la sediul acestuia, cât și în cadrul unor centre teritoriale fără personalitate juridică.

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
782112