• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

CENTRUL DE PREGĂTIRE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ AL INSPECȚIEI MUNCII este o instituție publică abilitată să organizeze programe de formare și perfecționare profesională în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, care să răspundă nevoilor de obținere de competențe pe piața muncii.

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii oferă programe de pregătire profesională care se adresează atât angajaților din Inspecția Muncii, cât și personalului cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă din toate sectoarele economiei naționale.

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii este membru RIIFT, organizație care are în componența sa un număr de opt centre similare din Europa și regiunea Magreb-ului. Prin această afiliere, CPPPIM a reușit să facă schimb de experiență profesională în domeniul său de activitate.

Rețeaua vizează, ameliorarea calității serviciilor de perfecționare profesională pe care membrii săi le oferă în țara de origine, prin facilitarea accesului la o paletă diversificată de practici și instrumente utilizate în formarea în domeniul muncii și prin împărtășirea experienței în sânul comunității profesionale.

Avem în derulare următoarele cursuri:

  • în domeniul Securității și Sănătății în Muncă

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Denumire program: perfecționare

Durata: 50 ore

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Denumire program: specializare

Durata: 80 ore.

  • în domeniul Relațiilor de Muncă

INSPECTOR RESURSE UMANE
Denumire program: perfecționare
Durata: 50 ore

EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Tipul programului: specializare 
Durata: 180 ore

*Institutia noastra va pune la dispozitie fiecarui cursant (gratuit), materiale necesare desfasurarii cursului (mapa, blok notes, pix, suport curs, etc)

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
703760