• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii a fost creat ca instituție publică specializată cu misiunea de a forma și pregăti specialiști în domeniile securității și sănătății în muncă și relațiilor de muncă.
Trecerea la o economie de piață a determinat apariția de întreprinzători privați, profesii și tehnologii noi. Toate aceste schimbări au generat nevoia de informare privind metodele și procedurile de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și realizarea unui mediu de lucru adecvat, prin stabilirea unor relații de muncă în conformitate cu cadrul legal.
Legislația în acest domeniu a suferit transformări datorită procesului de adaptare la condițiile actuale, urmărind să fie în acord cu legislația europeană.

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
782130