• Sediul nostru, situat într-o zonă centrală, vă oferă cele mai bune condiții de studiu și documentare.
  • Centrul este dotat cu cele mai moderne mijloace de învățământ.
  • Minitipografie - puteți tipări în cele mai bune condiții grafice afișe, pliante, broșuri sau lucrări de specialitate.
  • Spații funcționale și încăperi iluminate natural.
  • Săli moderne de 20, 40 sau 70 de locuri pentru conferințe, întâlniri, seminarii sau cursuri.

Centrul pune la dispoziție pentru seminarii sau conferințe săli cu capacitatea de 20, 40 sau 70 de locuri. Sălile sunt dotate cu aparatură audio-video modernă (table interactive, videoproiectoare, monitoare touchscreen, sonorizare, internet wifi etc.)

Centrul dispune de o minitipografie special adaptată execuției de pliante, broșuri, reviste sau cărți într-un tiraj mic, pentru distribuția în cadrul seminariilor sau conferințelor.

Organizăm în: ARGEȘ, BOTOȘANI, BRAȘOV, BUCUREȘTI, BUZĂU, CLUJ, CONSTANTA, GORJ, IAȘI, SUCEAVA, TELEORMAN, TIMIȘ, VASLUI sau în oricare alt județ,  programe de pregătire profesională autorizate pentru:
INSPECTOR RESURSE UMANE
Denumire program: perfecționare/specializare
Durata: doua/trei săptămâni (50/80 ore).
Cerințe minime de studii: învățământ liceal
EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
Tipul programului: specializare 
Durata: 180 ore
Cerințe minime de studii: 

  • studii superioare în drept / administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent sau 
  • pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept / administrație publică / științe administrative este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

Informații suplimentare în legătură cu programarea cursurilor și locurile de desfășurare puteți obține la numerele de telefon 0231/531688, fax 0372/875939 sau email: cpimbt@gmail.com

Trecând peste greutățile inerente începutului, am reușit să pavăm cu ani de experiență drumul spre profesionalism. Suntem siguri că ne așteaptă noi provocări, cărora le vom da curs cu gândul la împlinirea misiunii noastre.

Afișări articole
782088